logo

Inovatif

Nur Fatin Halil

Sumber hukum Al-Quran
Pengenalan asas ilmu usul fiqh
Apakah kepentingan usul fiqh?
Sejarah perkembangan usul fiqh
Apakah pengertian usul fiqh
Apakah persamaan & perbezaan usul fiqh dan fiqh
Apakah sumber hukum dalam usul fiqh?
Takrif sumber hukum Al-Quran
Apakah skop perbahasan usul fiqh?
Jenis-jenis ayat Al-Quran
Lafaz takhyir (pilihan) & Ibahah (harus)
Lafaz tegahan
Lafaz tuntutan
Hujah & hukum Al-Quran