logo

Inovatif

Mohd Zain (6)

Sifat munafik: berputus asa dalam cabaran kehidupan
Pengharaman kezaliman
Tafsir At-Taubah (83-85): Larangan Allah
Wanita talak 3 tak halal bagi suami pertama
Mencungkil kahak di masjid dengan tangan
10 sifat kekasih Allah pt.11
Hukuman ke atas pembunuhan yang tidak disengajakan
Larangan puasa hari syak
10 sifat kekasih Allah pt.2
Tafsir At-Taubah (Ayat 75-79): Janji orang munafik
Asma’ Ul Husna: Al-Watru (Maha ganjil/Esa)
10 sifat kekasih Allah pt.9
10 sifat kekasih Allah pt.5
10 sifat kekasih Allah pt.8
Asma’Ul Husna: Al-Latif (Maha lembut pada hamba)
10 sifat kekasih Allah pt.7
Mereka seolah-olah pekak dan buta tak mendapat kebenaran
Penentuan puasa & raya dengan kaedah matlak
Sahih Bukhari: Membahagi dan menggantung setandan kurma di masjid